• در صورت استفاده از مطالب ارسالی توسط دیگران لازم است از فرد مورد نظر اجازه  کسب کنید
  • در خصوص درج دیدگاه و خاطره ،در صورتی که به سایر کاربران بی احترامی شود،  دیدگاه و مطلب درج شده  حذف خواهد شد.
    در صورتی که کاربری قوانین سایت را نقض کند حساب کاربری وی برای همیشه مسدود خواهد شد .
  • زمانی که فرآیند ثبت نام تکمیل شود، شما عضو وبسایت محسوب می‌شوید و محدودیت‌های این شرایط و ضوابط را می‌پذیرید.

احترام به شما و رعایت حقوق شما شعار ماست

با تشکر مدیریت سایت دیجی خاطره