کتاب خوانی هر لحظه در یک دنیا

کتاب کلیدی برای تجربه دنیای متفاوت

کتاب گنجینه ای بی نظیر از تجربیات ، تاریخ و دانش است .همچنین کتاب راهی برای گسترش خلاقیت شماست . شما با شروع هر کتاب به دنیایی متفاوت سفر می کنید .پس ازاتمام آن کتاب گویی با نویسنده هم سفر شده ودنیای او را تجربه کرده اید . در این مقاله قصد داریم علاوه بر اهمیت کتاب خوانی شما را با زمان های مناسب کتابخوانی آشنا کنیم .

در این قسمت پرفروش ترین و پرمخاطب ترین کتاب ها را به شما معرفی کردیم

مقدمه

خواندن یکی از مهم ترین مهارتهای علمی است که پایه ای برای موفقیت آینده ی افراد است. یکی از شاخصهای توسعه یافتگی در کشورهای جهان، بالا بودن میزان مطالعه و کتابخوانی است. به طوری که در جوامع توسعه یافته، کتابخوانی سرانه بالایی  دارد و در جوامع توسعه نیافته  سرانه کتابخوانی رقم پایینی دارد.نتایج پژوهشها نشان میدهد که مطالعه به طور قابل توجهی به موفقیج شغلی، توسعه حرفه ای و توانایی پاسخ به تغییرات کمک می کند. در جهان ، افراد به طور میانگین ۵ ساعت در هفته مطالعه میکنند و بیش از ۱۵ درصد از جمعیت، حداقل ۱۱ ساعت در هفته مطالعه دارنــد .میزان مطالعه کتاب در ایران بســیار پایین و برای برای جمعیت ۷ ســال به بالای کشــور ۷/۶ دقیقه در شــبانه روز اســت،در حالی که سهم مشاهده تلویزیون در این میانه ۴۲ درصد اســت.این آمار با مقایسه با کشورهای دیگر، بحرانی بودن  میزان کتابخوانی در ایران را نشان می دهد.


 مزایای کتاب خوانی


هدف اصلی مطالعه کتاب افزوده شد به تجربه فرد و افزایش مهارت نویسندگی اســت. علاوه بر این موارد می توان به گذراندن مفید اوقات فراغت ،جامعه پذیــری و آمــوزش شــهروندی ومهم تر از همه آشــنایی با شیوه تفکر و زندگی افرادی متفاوت با خود اشاره کرد .علت گسترش آثار ادبی در عصرحاضر، خلئی اســت که روابط و مناســبات مدرن در انسانها ایجاد کرده اســت. در زندگــی مدرن، عرصــه ای برای تجربــه مســتقیم جهان جود ندارد، و مطالعه کتاب ، به ویژه رمــان، امکان تجربــه غیرمســتقیم آن را فراهم میکند.  

عصرجنگهای سلحشورانه، انقلابات و عشقهای بزرگ سپری شده است. دیگر فرد نمیتواند با تجربیات شــخصی خود، ســیر تاریخ را تغییر دهد.  در این دوران، رمان راه گریزی را می گشــاید. خواننده بدون اینکه موقعیت اجتماعی خــود را به خطر اندازد از جهان زندگی واقعی و روزمره جدا میشود و به مطالعه و تجربه ذهنی جهانی کاملا متفاوت میپردازد. رمان همچنیــن به ما  کمــک میکند تا خود را بــا جهــان بی ثبات و متحول امروزی تطبیق دهیم.با مطالعه تــوان و آمادگی را برای درگیری با مسائل و مشــکلات این زندگی به دست می آوریم مثلا وقتی با شخصی در جهت ازدواج دوست می شویم، بر مبنای رمان هایی که خواندهایم، از خود می پرســیم که آیا عاشق او هستیم یا خیر؛ در لحظه بروز حوادث مانند شخصیت های رمان هــا عکس العمــل نشــان می دهیــم.

مطالعه مستمر به خواننــدگان امکان و توان مبادله هر چه بیشــتروبهتر دانــش و اطلاعات در امور روزمره زندگی و همچنین درجهت بالا بردن کیفیت نویسندگی برای انتشار مطالب را می دهد. از طــرف دیگرمطالعه راهــی  بــرای درک معنای زندگــی و پیچیدگی ها و گاه تناقضات آن است.

کتاب و دنیای متفاوت


فرصتهای مناسب برای کتابخوانی


اســکارپیت زمانهای مناسب برای مطالعه را به ســه دسته تقسیم می کنــد:

۱) لحظـات خالی ازدسـت رفتنی

زمـان حمل ونقل: کتاب های مختلفی مثل رمان های سقر برای این لحظات تهیه شده اند که ، مانند رمانهای پلیسی که برای دو ساعت مطالعه نوشته شده است، یا ریدز دایجست. به همین منظور کتابهای کوچک ۱۶ یا ۳۲ یا ۶۴ یا ۹۶ صفحهای (به اندازه فرمهای چاپ) برای مســیرهای ۱۰ دقیقهای تا یک ســاعته تعریف شده است. البته میتوان کتاب حجیم را برای مصرف چنــد هفته تدارک دیــد، ولی حمل و نقل آن دشوار است.

زمان اسـتراحت در محیـط کار: البته مطالعه در این زمانها، دشــوار است، زیرا گفتگوهــای دوســتانه رقیــب جدی آن اســت. اما میتــوان اتاق مطالعــه ای را در ادارات تعریف کرد که در زمان اســتراحت به کار آید.

انـواع دیگـر زمان های معطلی: صفهــای بانک، صــف اتوبــوس، لحظات یــش از حضــور اســتاد در کلاس، انتظار برای رسیدن آسانســور، پشت چراغ قرمز، زمــان تبلیغات بین فیلمها و ســریالهای تلویزیونی و…

+چــون این زمانها کوتاه هســتند، آنچه برای مطالعه اســتفاده می شود، باید هم در دســترس باشــد وهم کوتاه باشد تا امکان اســتفاده آن موجــود باشــد. بنابراین بهتر است افراد چیزی برای خواندن «همراه» داشته باشند، مانند کتاب جیبی یا پالتویی، ،روزنامــه، مجلــه و… . داســتانک  نیز در این موارد میتواند به کار بیاید.نمونه خوبی از کتابهای مناســب برای این زمانها در ایران، «کتاب مترو» اســت.

۲) اوقات فراغت

بهترین زمان کتابخوانی در اوقات فراغت، قبل از شــام یا بعد از آن، و مطالعه در ســاعات آخر شــب( جدای از بحث علمی اگر بخوام یک تجربه شخصی رو براتون بازگو کنم مطالعه آخر شب باعث شد خواب منطم تر و راحت تری داشته باشم و به راحتی تونستم عادت مطالعه رو در خودم پرورش بدمwink ) است.درمورد مطالعه شبانه، بــودن کتاب کنــار مکان خــواب، و نیز آمــوزش بــرای خوابیدن با کتاب از زمان کودکی، اهمیت فراوان دارد.

۳) زمانهـای غیرفعـال مانند ایام تعطیل ، بیماری و بازنشستگی


 جمع بندی


کتابخوانی، راهی برای دستیابی به دانایی و توانایی است که شمارا در فهم و درک درست مطالب گوناگون یاری می کند و کلید گذر از محدودیتها  و ورود به دنیای گسترده است.به مین علت ، مطالعه پنجرهای به سوی اندیشه ها، تجربه ها، آموخته ها و اندوخته هاست. مطالعه و خواندن همیشگی و مادام العمر اساس فرهنگ کتابخوانی است. در حقیقت، فرهنگ کتابخوانی، حرکتی بالاتراز یک مهارت عادی است . بهتراست خواندن جزو فعالیتهای روزانه و مداوم زندگی باشد .افرادی که درست می خوانند و بیشتر مطالعه می کنند، فرصتهای بیشتری برای کسب  دانش در زمینه های گوناگون دارند .

منبع : مقاله جای خالی کتاب در اوقات فراغت

با تشکر از توجه شما . لطفا از ما انتقاد کنید و مارا در بهبود کیفیت مطالب

یاری کنید .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.