نامه ای برای خدا بنویسید و شکر کنید

نامه ای برای خدا بنویسید و شکر کنید تا زندگیتان پربرکت شود

اکثر ما از جمله خدا از زبانت بشنود را بارها استفاده کرده ایم. معنی این جمله به این صورت است: امیدوارم که خدا دعای شما را بشنود. بیایید کمی جمله را عوض کنیم و بگوییم خدا از قلمت بشنود. سپس نامه ای برای خدا بنویسیم. نوشتن دعا راهی برای احساس کردن …