تغییر شرایط کنونی شما با تصمیم گیری و بهترین انتخاب - روشهای شروع عادت جدید

تغییر شرایط کنونی شما فقط به خودتان بستگی دارد

ممکن است شغلتان را دوست نداشته باشید. یا با شخص یا اشخاص درستی رابطه نداشته نداشته باشید و یا از نظر سلامتی جسمانی مشکل داشته باشید. به این فکر کرده اید که می توانید به دنبال شغل جدیدی بگردید. یا ارتباط خودتان را با افراد نامناسب قطع کنید و ی…