ذخیره کردن تمام خاطرات - نقش اطرافیان در شکل گیری عادتها- فرد عادی اما موفق شدن

فرد عادی موفق بودن را چگونه تجربه کنیم ؟

همه ی ما می توانیم فرد عاددی موفق باشیم ... بیشتر ما در کارهایی که انجام می دهیم عملکرد عادی داریم. حتی اگر در یک مهارت خاص توانایی بالایی داشته باشید، احتمالا در خیلی از کارهای دیگر عملکرد متوسطی دارید. به این علت که برای کسب مهارت تخصصی نیاز …