تصمیم گیری و بهترین انتخاب- توانایی خلاقانه فکر کردن- داشتن انتخاب درست - فواید شک و بی اطمینانی

شک و بی اطمینانی های خوب _ قسمت دوم _

در مقاله ی قبل درباره ی شک های مثبت و پاره ای از فواید شک و بی اطمینانی صحبت کردیم. در این مقاله می خواهیم به برسی فواید بیشتر و جمع بندی این موضوع بپردازیم. درقدم اول سعی کنید با خودتان صادق باشید. مثلا وقتی فردی اعتراف می کند که شغل فعلی اش…