تعویض نقش و وظایف= درک متقابل - رابطه ی سالم و سمی

رابطه ی سالم چگونه ایجاد می شود ؟

ویژگی های یک رابطه ی سالم عبارت است از .... در جامعه ی ما انواع رابطه ی سالم و سمی وجود دارد. عشق و رابطه ی ناسالم بین دو نفری تشکیل می شود که تلاش می کنند به واسطه ی عشقشان از مشکلاتشان فرار کنند. به عبارت دیگر آنها از وجود همدیگر استفاده م…
بالابردن توانایی و مهارت نه گفتن

مهارت نه گفتن را یاد بگیریم ....

مهارت نه گفتن کیفیت زندگی شما را بالا می برد آزادی موقعیت مهمی برای رسیدن به هدفی بزرگتر است اما به تنهایی ارزشی ندارد. تنها راه رسیدن به ارزش و حس اهمیت در زندگی رد کردن جایگزین ها، محدودیت برای آزادی، تعهد به یک باور یا مکان و همه ی درخواس…