کتاب چرخ سیاه مجنون

کتاب چرخ سیاه مجنون

کتاب چرخ سیاه مجنون : معرفی و خلاصه ی کتاب : کتاب چرخ سیاه مجنون در سال 2017 به نویسندگی جاش ملزمن منتشر شد. با این خواندن این کتاب به این نتیجه می رسید که نمی توانید هر چیزی را که شنیدید باور کنید.  کتاب " Black Mad Wheel " داستان گروه مو…