غلبه بر ترس از مرگ

ترس از مرگ را با خواندن این مقاله کنار بگذارید

....با خواندن این مقاله دیگر از مرگ نمی ترسید اکثر ما از مرگ می ترسیم. نه درباره ی آن فکر می کنیم و نه درباره ی مرگ حرف می زنیم. فقط گاهی اوقات به وجود آن اعتراف می کنیم. اما مرگ نوری است که همه ی ارزش های زندگی با آن سنجیده میشود. همه ی ما می توان…