عقاید یک دلقک

عقاید یک دلقک -کتابی خاص برای اشخاص خاص-

کتاب عقاید یک دلقک در سال ۱۹۶۳ توسط هاینریش بل، نویسنده و متفکر آلمانی تحت عنوان Ansichten eines clowns نوشته شد. عقاید یک دلقک یکی از ده اثر برتر ادبیات معاصر است که به صدها زبان زنده ی دنیا ترجمه و تفسیر شده است. از دیگر افتخارات این کتاب کس…