نوشته‌ها

استرس مخرب و آزاردهنده و افکار منفی و سردردهایی با شروع ناگهانی - رو به رو شدن و نادیده نگرفتن مشکل و سختی و حل کردن آن - ترس از شکست و عدم موفقیت و نداشتن انگیزه

شکست کلید موفقیت های بزرگ است

از شکست و سختی نترسید شکست های شما موفقیت هایتان را تعیین می کند. اگر کسی در کاری موفق تر از شماست احتمالا شکست های بیشتری را تحمل کرده است و اگر کسی موفقیت کمتری را نسبت به شما تجربه کرده احتمالا تجربه ی کمتری نسبت به شما دارد. به کودکی فکر…